Doç. Dr. Levent YAZMALAR

İletişim: 444 0 001

YAPILAN İŞLEMLER

Hemipleji ve parapleji rehabilitasyonu

Serebral palsi rehabilitasyonu

Ortopedik rehabilitasyon

Lenfodem rehabilitasyonu

KOAH ve ASTIM rehabilitasyonu

Yüz felci ve sinir yaralanması rehabilitasyonu

Romatoid artrit, ankilozan spondilit, Behçet, sedef artriti, Spondiloartritlerin tanı,tedavisi ve rehabilitasyonu

Fibromiyalji ve iltihaplı romatizmaların tanı ve tadavisi

Parkinson rehabilitasyonu

Multiple Skreroz rehabilitasyonu

Proloterapi

Kaudal epidural enjeksiyon – Ultrason Eşliğinde

PRP enjeksiyonu ( trombositten zenginleştirilmiş plazmanın eklem içine enjeksiyonu)

Faset eklem enjeksiyonu (ultrason eşliğinde)

Kuru iğneleme

Elektrikli (TENS ile) iğne tedavisi

Mezoterapi (ilaçların cilt altı uygulanması) ve Nöral terapi

Omuz supraskapular sinir blokajı (ultrason eşliğinde)

Priformis enjeksiyonu (ultrason eşliğinde)

Sakroiliak eklem enjeksiyonu (ultrason eşliğinde)

Kalça eklem enjeksiyonu (ultrason eşliğinde)

Diz, ayak bileği, omuz eklemi, el bileği enjeksiyonları

Botoks enjeksiyonu (ultrason eşliğinde el ve bacak spastisite tedavisinde)

Median ve unlar sinir blokajları (ultrason eşliğinde)

Subkaromial enjeksiyon

Manipulasyon ve mobilizasyon uygulumaları (kuyruk sokumu (boçik) kaldırma,  sırt ve kalça eklem blok açma, sakroiliak manipulasyon)

Sternoklaviküler eklem enjeksiyonu (ultrason eşliğinde) 

UZMANLIK TEZİM (İNGİLİZCE): Seasonal disease activity and serum vitamin D levels in rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis and osteoarthritis.

Article:African health sciences.2013 DERGİSİNDE YAYINLANDI.

UZMANLIK TEZİM (TÜRKÇE): ROMATOİD ARTRİT, ANKİLOZAN SPONDİLİT VE  OSTEOARTRİT HASTALARINDA MEVSİMSEL VİTAMİN D DÜZEYLERİ İLE HASTALIK AKTİVİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ.

YAYINLANMIŞ ÇALIŞMALARIM

1-The relationship between shoulder impingement syndrome and sleep quality

OMUZ SIKIŞMA SENDROMUNDA UYKU KALİTESİ

Article (YAYINLANDIĞI DERGİ) : European review for medical and pharmacological sciences

2-Ultrasonographic Assessment of the Femoral Cartilage Thickness in Patients with Pes Planus: A Multicenter Study by TURK-MUSCULUS

DÜZ TABANLI HASTALARDA FEMUR KIKIRDAK KALINLIĞININ ULTRASONOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: ÇOK MERKEZLİ ÇALIŞMA

Article:American journal of physical medicine & rehabilitation

3- Is There An Association Between Chronic Urticaria and Fibromyalgia Syndrome?

KRONİK ÜRTİKER VE FİBROMİYALJİ ARASINDA İLİŞKİ VAR MI?

Article:Archives of Rheumatology

4- Ultrasonographic evaluation of femoral cartilage thickness in patients with psoriatic arthritis

PSÖRİATİK ARTRİT HASTALARINDA FEMUR KIKIRDAK KALINLIĞININ ULTRASONOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Article:Clinical and experimental rheumatology

5-Decreased neck muscle strength in patients with the loss of cervical lordosis

BOYUN DÜZLEŞMESİ OLAN HASTALARDA BOYUN KAS GÜÇSÜZLÜĞÜ VARDIR

Clinical biomechanics

6- Sockets Manufactured by CAD/CAM Method Have Positive Effects on the Quality of Life of Patients With Transtibial Amputation

DİZ ALTI AMPUTASYONLU HASTALARDA CAD/CAM İLE YAPILAN SOKETLER DAHA İYİ HAYAT KALİTESİ SAĞLAR

Article: American journal of physical medicine & rehabilitation

7-The frequency and effect of fibromyalgia in patients with Behçet’s disease

BEHÇET HASTALARINDA FİBROMİYALJİ SIKLIĞI VE ETKİLERİ

Article: FTR – Turkiye Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Dergisi

8-The relationship between facet joint osteoarthritis and Modic changes of the lumbar spine: a retrospective magnetic resonance imaging study

BEL OMURGASINDA FASET EKLEM KİREÇLENMESİ İLE MODİC DEĞİŞİKLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

DERGİ: NOBEL MEDİTUS

9- The effectiveness of transforaminal epidural steroid injections on radicular pain, functionality, psychological status and sleep quality in patients with lumbar disc herniation

BEL FITIKĞI OLAN HASTALARDA TRANSFORAMİNAL EPİDURAL STEROİD ENJEKSİYONLARININ AĞRI, FONKSİYON, PSİKOLOJİK DURUM VE UYKU KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Article Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation

10-Serum GDF-15 Level in Rheumatoid Arthritis: Relationship with Disease Activity, and Subclinical Atherosclerosis

ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA SERUM GDF-15 DÜZEYLERİ İLE HASTALIK AKTİVİTESİ VE SUBKLİNİK DAMAR SERTLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Article:Acta reumatologica portuguesa

11-Serum levels of neuron-specific enolase in patients with fibromyalgia syndrome: Correlation with cognitive functions, quality of life and psychological state

FİBROMİYALJİ HASTALARAINDA SERUM NÖRON SPESİFİK ENOLAZ DÜZELERİNİN BİLİŞSEL FONKSİYONLAR, HAYAT KALİTESİ VE PSİKOLOJİK DURUM İLE İLİŞKİSİ.

Article: Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation

12-Decreased Vertebral Artery Hemodynamics in Patients with Loss of Cervical Lordosis

BOYUN DÜZLEŞMESİ OLAN HASTALARDA VERTEBRAL ARTER HEMODİNAMİKLERİ AZALMIŞTIR

Medical science monitor:

13-Serum GDF-15 level in Behçet’s disease: Relationships between disease activity and clinical parameters

BEHÇET HASTALARINDA SERUM GDF-15  DÜZEYLERİNİN HASTALIK AKTİVİTESİ VE KLİNİK PARAMETRELERLE İLİŞKİSİ

International journal of dermatology

14-Efficiency of therapeutic ultrasound on pain, disability, anxiety, depression, sleep and quality of life in patients with subacromial impingement syndrome: A randomized controlled study

TEDAVİ EDİCİ ULTRASONUN OMUZ SIKIŞMA SENDROMUNDA AĞRI, SAKATLIK, ANKSİYETE, DEPRESYON, UYKU VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ.

15-Evaluation of the Anterior Segment Parameters of the Patients with Scleroderma

SKLERODERMALI HASTALARDA GÖZ ANTERİOR SEGMENT PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ocular Immunology and Inflammation

16-High Frequency of Fibromyalgia in Patients With Acne Vulgaris

SİVİLCELİ HASTALARDA FİBROMİYALJİ SIKLIĞI ARTMIŞTIR.

ARCHİVE OF RHEUMATOLOGY

17-Fibromyalgia incidence among patients with hepatitis B infection

HEPATİT B İNFEKSİYONLU HASTALARDA FİBROMİYALJİ SIKLIĞI ARTMIŞTIR.

International Journal of Rheumatic Diseases

18-Adalimumab tedavisi alan romatoid artritli hastada seksüel disfonksiyon

DİCLE TIP DERGİSİ

19- Serum levels of alpha-1 acid glycoprotein and pentraxin 3 in patients with Behçet’s disease and relationship with disease activity

BEHÇET HASTALARINDA SERUM ALFA-1 ASİT GLİKOPROTEİN VE PENTRAXİN 3 DÜZEYLERİNİN HASTALIK AKTİVİTESİ İLE İLİŞKİSİ

International journal of dermatology

20- Rehabilitation of spinal cord injuries

SPİNAL KORD YARALANMALARININ REHABİLİTASYONU

World Journal of Orthopaedics

21-Radiological damage in rheumatoid arthritis: Relationship between the duration of morning stiffness, depressive symptoms, and disease duration

ROMATOİD ARTRİTTE RADYOLOJİK HASARIN SABAH TUTUKLUĞU, DEPRESYON VCE HASTALIK SÜRESİ İLE İLİŞKİSİ.

Acta Medica Mediterranea

22- Osteogenesis imperfektalı yetişkin hastada zoledronik asit tedavisi: Bir olgu ve literatür derlemesi Zoledronic acid treatment in an adult patient with Osteogenesis Imperfecta: A case report and review of the literature

Dicle Medical Journal

23-Depressive and Anxious Temperaments in Patients with Complex Regional Pain Syndrome Secondary to Tendon Injury

TENDON YARALANMA SONRASI GELİŞEN KOMPLEX BÖLGESEL AĞRI SENDROMLU HASTALAR DEPRESİF VE ANKSİYÖZ MİZACA SAHİPTİR.

Journal of Musculoskeletal Pain

24-Successful Treatment with Etanercept of Rheumatoid Arthritis Occurring in a Patient with Familial Mediterranean Fever

AİLEVİ AKDENİZ ATEŞLİ HASTADA GÖRÜLEN ROMATOİD ARTRİTİN ETANERSEPT İLE BAŞARILI TEDAVİSİ.

Turkiye Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Dergisi

25-Sleep Quality in Rheumatoid Arthritis: Relationship Between the Disease Severity, Depression, Functional Status and the Quality of Life

ROMATOİD ARTRİTTE UYKU KALİTESİNİN HASTALIK ŞİDDETİ, DEPRESYON, FONKSİYONEL DURUM VE HAYAT KALİTESİ İLE İLİŞKİSİ.

Journal of Clinical Medicine Research

26-Serum levels of high mobility group box 1 protein and its association with quality of life and psychological and functional status in patients with fibromyalgia.

FBROMİYALJİLİ HASTALARDA SERUM  high mobility group box 1 protein DÜZEYLERİNİN YAŞAM KALİTESİ, PSİKOLOJİK VE FONKSİYONEL DURUM İLE İLİŞKİSİ.

International Journal of Rheumatic Diseases

27-Diz osteoartritli hastalarda uyku kalitesinin ağrı, radyolojik hasar, fonksiyonel durum ve depresif semptomlar ile ilişkisi Association of the sleep quality with pain, radiological damage, functional status and depressive symptoms in patients with knee osteoarthritis

Journal of Clinical and Experimental Investigations

28-Seasonal disease activity and serum vitamin D levels in rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis and osteoarthritis

ROMATOİD ARTRİT, ANKİLOZAN SPONDİLİT VE  OSTEOARTRİT HASTALARINDA MEVSİMSEL VİTAMİN D DÜZEYLERİ İLE HASTALIK AKTİVİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ.

African health sciences

29-Sleep quality in patients with systemic sclerosis: Relationship between the clinical variables, depressive symptoms, functional status, and the quality of life

SKLERODERMALI HASTALARDA UYKU KALİTESİNİN KLİNİK DEĞİŞKENLER, PSİKOLOJİK VE FONKSİYONEL DURUM VE YAŞAM KALİTESİ İLE İLİŞKİSİ.

Rheumatology International

30- Isolated Hemihypertrophy (Hemihyperplasia): A case report and review of the literature

İZOLE HEMİHİPERTROFİLİ BİR OLGU VE LİTERATÜR DERLEMESİ

Sakarya Medical Journal

31-The relationship between bone mineral density and levels of RANKL, osteoprotegerin and cathepsin-K in patients with rheumatoid arthritis

ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA RANKL, OSTEOPROTEGERİN VE KATEPSİN-K DÜZEYLERİNİN KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU İLE İLİŞKİSİ.

Dicle Medical Journal

32-Elevated serum levels of high mobility group box protein 1 (HMGB1) in patients with ankylosing spondylitis and its association with disease activity and quality of life

ANKİLOZAN SPONDİLİTLİ HASTALARDA SERUM  high mobility group box 1 protein DÜZEYLERİNİN YAŞAM KALİTESİ, PSİKOLOJİK VE FONKSİYONEL DURUM İLE İLİŞKİSİ.

Rheumatology International

33-A randomized controlled trial on the efficacy of intermittent and continuous traction for patients with knee osteoarthritis

DİZ KİREÇLENMESİ OLAN HASTALARDA ÇEKME (TRİRAKSİYON) TEDAVİSİNİN ETKİLERİ.

Clinical Rehabilitation

34-Restless Legs Syndrome in Behcet’s Disease

BEHÇET SENDROMUNDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU.

The Journal of international medical research

35-Asymmetrical joint involvement and rheumatoid arthritis: Three cases

ASİMETRİK EKLEM TUTULUMLU ROMATOİD ARTRİRLİ 3 HASTA.

Sakarya Medical Journal

36-Comparison of the efficacies of two different Physical Therapy Treatment Programs in Patients With Lumbar Spinal Stenosis.

BEL SPİNAL KANAL DARALMASI OLAN HASTALARDA FARKLI FİZİK TEDAVİ PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI.

Sakarya Medical Journal

37-Bilateral Total Supraspinatus Tendon Tears After Electroconvulsive Therapy: Case Report

ELEKTROKONVULSİF TEDAVİSİ SONRASI BİLATERAL TOTAL SUPRASPİNATUS TENDON YIRTIĞI GELİŞEN OLGU.

Turkiye Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Dergisi

38-Multifocal Osteonecrosis in a Case with Systemic Lupus Erythematosus: Original Image

SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUSLU HASTADA MULTİFOKAL OSTEONEKROZ.

Journal of Medical Sciences

39-Effects of ankylosing spondylitis on the heart

ANKİLOZAN SPONDİLİTİN KALP ÜZERİNE ETKİSİ.

Acta cardiologica

40-Sleep Quality, Depression and Anxiety in Carpal Tunnel Syndrome

KARPAL TÜNEL SENDROMUNDA UYKU KALİTESİ, DEPRESYON VE ANKSİYETE.

Turkiye Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Dergisi

KİTAP BÖLÜM YAZARLIĞI VE ÇEVİRİLERİ

1- AVASKÜLER NEKROZLAR (KEMİK ÇÜRÜMESİ YAPAN HASTALIKLAR) FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KİTABI 3. BASKI. 2016.

2- ALTERNATİF VE TAMAMLAYICI TEDAVİLER (AKUPUNKTUR, MEZOTERAPİ, OZON). TUBBI REHABİLİTASYON KİTABI. 3 BASKI. 2016

3- ROMATOİD ARTRİTTE İNTERDİSİPLİNER BAKIM. ROMATOLOJİ KİTABI..

4-SANTRAL SİNİR SİSTEMİNİ TUTAN ROMATOLOJİK HASTALIKLAR. NÖROLOJİK REHABİLİTASYON KİTABI. 2010.

5- SAKROİLİAK EKLEM HASTALIKLARI. ORTOPEDİK REHABİLİTASYON KİTABI. 2016.

6- AVASKÜLER NEKROZLAR (KEMİK ÇÜRÜMESİ YAPAN HASTALIKLAR) FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KİTABI 2. BASKI. 2011.