Uz. Dr. Ahmet YAĞBASAN

İletişim: 444 0 001

DOKTOR PROFİLİ
Akademik Uzman Doktor
Uzmanlık Alanı Gastroenteroloji Hastalıkları Uzmanı
Mezun Olduğu Tıp Fak. ve Yılı 100. Yıl Üniversitesi
Uzmanlık Eğitim Aldığı yer ve Yılı Uludağ Üniversitesi
Mesleki Deneyim – Gürün Devlet Hastanesinde Dahiliye uzmanı olarak çalışmaya başladım.

– Aynı yıl girdiğim tıpta yan dal uzmanlık sınavını kazanarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Gastroenteroloji BD’ da gastroenteroloji yan dal uzmanlık eğitimine başladım.

– 2012 yılında Gastroenteroloji uzmanlık eğitimimi tamamlayarak 2013 yılında Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesinde Gastroenteroloji uzmanı olarak çalışmaya başladım.

– 2016 yılında buradaki görevimden ayrılarak DiyarlifeDağkapı Hastanesinde çalışmaya başladım.

– Halen aynı hastanede çalışmaya devam etmekte olup tedavisini yaptığımız hastalıklar ve gastroenteroloji endoskopi ünitesinde yapılabilen endoskopik işlemler aşağıda listelenmiştir.

 

Endoskopi ünitemizde yapılan işlemler

– Gastroskopi (Yemek borusu, mide ve oniki parmak barsağına kamera ile bakma işlemi)

– Yemek borusu, mide ve barsak kanamalarını durdurucu girişimler (Endoskopik varis bant ligasyonu, Skleroterapi)

– Sindirim sisteminden yabancı cisim çıkarılması

– Endoskopik polipektomi (tümörleşme riski nedeniyle midede bulunan poliplerin ameliyatsız çıkarılması)

– Akalazya balon dilatasyonu

– Kolonoskopi(Kalın barsağın tümüne kamera ile bakma işlemi)

– Rektosigmoidoskopi (Kalın barsağın son kısmına kamera ile bakma işlemi)

– Kolonoskopikpolipektomi(tümörleşme riski nedeniyle barsakta bulunan poliplerin ameliyatsız çıkarılması)

– PEG tüpü takılması (Endoskopi eşliğinde mideye beslenme tüpü takılması)

– ERCP (safra yolu taşları ve darlıklarının tedavisi, safra yollarından taş çıkarma)

– Safra yollarına endoskopik stent yerleştirilmesi

– Karaciğer biyopsisi

NOT: Bütün endoskopik işlemlerimiz esnasında hastanın uyutulmaya engel bir yandaş hastalığı yoksa, anestezi uzmanı kontrolünde hasta uyutularak endoskopik işlemi yapılmaktadır.

Tedavi ve takibini yaptığımız hastalıklar

– Reflü, ülser, gastrit, kabızlık, İBS, basur(Hemoridler)

– Karın ağrıları,

– Mide ve barsak kanamaları, ishaller

– Hepatitler (Hepatit A, B, C, Delta), sarılıklar

– Karaciğer yağlanması, karaciğer sirozu

– Kalın barsağın iltihaplı hastalıkları (Ülseratif kolit, Crohn hastalığı)

– Safra yolu taşları ve safra yolu iltihapları

– Pankreas iltihapları (Akut ve kronik pankreatit)

– Çölyak hastalığı(Glutenenteropatisi)

– Kanserler (Yemek borusu, mide, barsak, karaciğer, pankreas, safra yol