Uz. Dr. Nevin KALKANLI

İletişim: 444 0 001

DOKTOR PROFİLİ
Akademik Uzman Doktor
Uzmanlık Alanı DERMATOLOJİ
Mezun Olduğu Tıp Fak. ve Yılı ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Uzmanlık Eğitim Aldığı yer ve Yılı DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Mesleki Deneyim ÖZEL VENİ VİDİ HASTANESİ
Tıbbi İlgi Alanları DERMATOLOJİ

ANTİ AGİNG

AESTHETİCS

MEDİCİNE

DERMAL FİLLERS

HEALTHCARE

LASER HAİR REMOVAL

CHEMİCAL PEELS

MESOTHERAPY

SKİN CARE

BOTOX COSMETİC

ACNE

SURGERY

EMERGENCY MEDİCİNE

LİFE SCİENCES

İNTERNAL MEDİCİNE

PUBLİC HEALTH